Srpen 2017

Ponižování je nepřípustné

21. srpna 2017 v 18:49 | František Rozhoň
Politici někdy dělají věci dobré, například po II. sv. válce přijali (1948) Všeobecnou deklaraci lidských práv. Z hrůz kolem světových válek vyvodili poučení, že mocní si nemohou dělat s lidmi, cokoli se jim zachce, a že základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě je uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny. K Všeobecné deklaraci jako celku se přihlásilo i Občanské fórum, když r. 1989 slibovalo "Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila".
Jindy politici dělají - či dovolují dělat - věci zlé. Souhlas s Všeobecnou deklarací lidských práv odepřeli nejprve (1948) politici bolševičtí, pak (1990) muslimští, a také "humanisté" z Česka "zapomínající", že v demokratických republikách je i představitel státní moci pouhým zmocněncem lidu. A tak vyhlásil Václav Havel, že politik musí proměňovat skutečnost (Lidové noviny 29.10.1998); a oslavovaný ministr spravedlnostiK. Čermák napsal, že stát si může dělat se svými občany co chce (PRÁVO 7. 4. 2004). Místo uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech "naši humanisté" opakují a nechávají opakovat vzorce politiky, odsouzené už před "předáním moci" (výraz P. Pitharta pro Samet). Např. jsme si zase všichni rovni, ale někteří jsou rovnější; důstojnost je zaručena jen vybraným menšinám, píše mj. A. Duhan na Neviditelném psu.
Programový ředitel Knihovny Václava Havla Jáchym Topol se tak mohl vrátit ke zlu běžnému po únoru 1948 a zaútočit nejen na svého otce, dramatika Josefa Topola. I našince oceněné nobelovkami, a našince demonstracemi a generální stávkou (27.11.1989) masově podporující Občanské fórum a při tom Havlem a spol. chválené, že v sobě uchovali slušnost a demokratické hodnoty, teď Topol ml. ponížil "komunistické Československo byla ubohá zakomplexovaná zem buranů obtočená ostnatým drátem". (SalonPRÁVA 22.6.2017) Topola ml. podpořila vedoucí rubriky Kultura v Babišových Lidovkách Jana Machalická tvrzením, že Topolův blábol je "samozřejmě pravda". Blábol pravdou není, mj. nebyla za bolševika celá naše zem obehnaná ostnatým drátem, na hranicích se Západem se odehrávaly zcela jiné příběhy než na polské hranici. Machalická se pustila i do Havla a dalších za výše zmíněnou chválu našinců, prý populisticky rehabilituje minulý režim.
Ještě víc Čechů se zachtělo ponížit 18.8.2017 v Deníku Janě Podskalské - bez zdůvodnění psala o typické české zbabělosti. Topol ml, Machalická i Podskalská tím podle mne podpořili závěr výše zmíněného článku na Neviditelném psu, že politická korektnost se nesnaží odlišit pravdu a lež, ale vyžaduje ten správný názor; pravda je konec konců nástroj západního útlaku, jak nedávno svým profesorům osvětlili studentští aktivisté z Black Lives Matter.
Petr Just z Metropolitní univerzity Praha se 21.7.2017 v Babišově listu Metro vrátil k vzorci chování Rudého práva vůči signatářům Charty 77. Bezdůvodně zaútočil na "samozvaně vlastenecké strany" kandidující pod hlavičkou Rozumní; snad proto, že "samozvanci" kdysi i teď jsou ti, kteří jednají slušně a v souladu se zákony, ale nedrží jedině správný názor. Kdo omylem soudí, že takové bezdůvodné ponižování bližním neublíží, ať si poslechne 1155. schůzku rozhlasových Toulek českou minulostíod devatenácté minuty. Dozví se, že v důsledku křivácké kampaně profesora Zdeňka Nejedlého, později ministra kultury a prezidenta Československé akademie věd, nepravdivě ponižovaný hudební skladatel Josef Suk se nervově zhroutil. Následky ponižování však mohou být i horší.

Kampaň "osobností" z úřadu vlády J. Fischera a "neziskovky" Šimona Pánka Člověk v tísni proti lidem s nálepkou "pravicoví extremisté" se vrátila k vzorci chování z nacistického Německa. Bez řádného soudu v Německu lidé s nálepkou Žid, u nás "pravicoví extremisté" byli ve své vlasti označeni za "nezvané hosty". Vinou "chybného hodnocení" se "nezvaným hostem" zase stal i Milo Komínek, odbojář a politický vězeň v kanadském exilu opakovaně oceněný za demokratické postoje. Německá verze nacisty "dovolené" kampaně a páchané "osobnostmi" vědy a kultury se stala nedílnou součástí politicidy, politicky motivovaných zločinů proti "lidem nižší kvality, nezvaným hostům". I proto jsou ponižující kampaně, u nás už zase běžné a vzpírající se Všeobecné deklaraci, nepřijatelné a podle mne i zločinné.