Září 2017

Politika ve stylu retro (září 2017)

14. září 2017 v 18:14 | František Rozhoň
Občasná ohlédnutí za velkou politikou, která se podle názoru autora po dobu jeho života nijak zásadně nemění:
Před 100 lety si ruští bolševici ještě neříkali "komunisté". Byli ruskými sociálními demokraty většinovými, bolše-viky, i když jich programově bylo podstatně méně než "menšinových" menše-viků. Na rozdíl od socialistů zkoušejících kopírovat v Rusku západoevropské masové socialistické strany, šlechtic Uljanov řečený Lenin organizoval bolševiky jako nevelkou ukázněnou jednotku profesionálních revolucionářů. Za I. sv. války s Německem bolševici - do značné míry za německé marky - propagandou rozkládali ruský režim. (rof)
Je-li taková finanční podpora politických změn v jiných zemích ospravedlnitelná, se vede spor ještě dnes. Např. George Soros, podle informací internetových stránek svého fondu, vydal na "demokratický rozvoj" za posledních 33 let v zemích východní Evropy a bývalého Sovětského svazu 1,6 miliardy dolarů. Sorose obvinil z pochybných investic do organizací nepřátelských státu a ze snah ovlivňovat volby i Izrael. Přes 100 tisíc Američanů podepsalo petici, aby George Soros a členové jeho organizací byli prohlášeni za teroristy, neb se G. Soros opakovaně snažil destabilizovat situaci v USA a prosazoval protiamerickou politiku.
25 let stál Uljanov-Lenin v čelných řadách bojovníků za socialismus. Z knížek Lenin znal, jak rozpálit instinkty mas; ne však lidové masy, s nimiž nežil; tak ho hodnotí český historik Jan Slavík, umlčený po únoru 1948. T. G. Masaryk na základě Leninových spisů postřehl Leninův aristokratismus, a ruský šlechtic - barin - se netrápí otázkou, co smí a co nesmí dělat s ruskými rolníky. I B. Engels varoval, že uchvácení vlády menšinou, koupivší si dočasně přízeň širokých vrstev sociálními změnami v jejich prospěch, nezbytně povede k despotismu. Zvláště když ruský národ byl po staletí navyklý na komando, dodal J. Slavík.
Pak se stalo, co dalo se čekat - pod vedením Uljanova-Lenina údajný krok do beztřídní budoucnosti se stal krokem do minulosti, podle J. Slavíka byl socialismus feudální, založený jako středověký feudalismus v podobě pyramidy. Jako král ve středověku vládl šlechtě a tato zase poddaným, tak v sovětské říši silný jednotlivec ovládá stranu, jejíž členové mají rozhodný vliv v sovětech a jiných organizacích. Podle Deklarace o ustavení SSSR - Svazu sovětských socialistických republik, se měl takový režim rozšířit do celého světa. (rof)
Autor absurdních her V. Havel s kolektivem Samet nazvali bolševický feudální režim komunismem, ač neměl nic společného s komunismem. I má generace podle slov učitelek základní školy v padesátých letech se měla dožít komunismu, o němž prý snili Platon a Thomas More; ideální obce založené na zodpovědnosti a solidaritě občanů, v níž každý přispívá podle svých schopností a dostává podle svých potřeb. I podle české verze Černé knihy komunismu, zaměřené na zločiny, teror a represe, před bolševiky komunismus byl jen soustavou myšlenek (ideologií) existující po staletí, ne-li tisíciletí, a účastnící se střetu idejí, kyslíku našich demokracií. Václav Havel a kolektiv změnili význam toho slova a ztížili nejen schopnost lidí domluvit se. (rof)
Odchovanci posametové sémantické revoluce (podle Českého rozhlasu) nyní žádají odstranit ze střechy Národního divadla šesticípé hvězdičky, neb z dálky připomínají pěticípé hvězdy, prý symboly zločinného režimu. Neprotestují však, že lidé pověření správou státu v rozporu s Ústavou se zase netrápí otázkou, co smí a co nesmí dělat s "těmi dole". Ani Václav Havla přece nenazvedla slova ministra spravedlnosti K. Čermáka v PRÁVU 7. 4. 2004, že stát si může dělat se svými občany co chce... K. Čermák je "elitami" i posmrtně oslavován, ač svými slovy popřel základní princip lidských práv, že stát si nemůže s lidmi dělat, co chce. (rof)
Lidé otrocky dbalí zákonů zapomínají, že i jednání v duchu zákonů může být neospravedlnitelné a trestné, jak potvrdil např. Norimberský proces. Německá osidlovací společnost (Deutsche Ansiedlungsgesellschaft) působící i pod názvem Českomoravská zemědělská společnost do Protektorátu Čechy a Morava přesunula přes 7 tisíc migrantů, nejen etnických Němců. EU už chce přesouvat lidí víc, zatím 120 tisíc. (rof)
Soudní dvůr EU rozhodl, řečeno slovy O.Neffa, že je v souladu s "právem EU" většinovým hlasováním podle Lisabonské smlouvy nařídit transfer cizích osob proti jejich vůli na území suverénních států proti jejich vůli. Podle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera je nutno to respektovat, přestože ještě "včera" jsme podobný přesun lidí do jiné země vynucený bolševiky prohlašovali za neospravedlnitelný a trestný. (rof)
Slýchám po akci Samet slova, že počínání bolševiků, fašistů, nacistů bylo "neevropské", vybočující ze zvyklostí evropské politiky. Činy naznačují něco jiného. (rof)
To co od února 1948 organizovala KSČ ve spolupráci s aktivisty Akčních výborů Národní fronty, tedy vyhazování činovníků z jejich postů a nahrazení "vhodnějšími" lidmi, předvedla už v červenci 1932 centrální říšská moc demokratického Německa v Prusku. Centrální moc udeřila na moc zemskou ovládanou opozicí, padáka dostali lidé známí sociálně demokratickým a demokratickým smýšlením. Událo se to dříve, než v únoru 1933 převzali řízení pruské policie a vnitřní správy nacisté. Aktuálně a dlouhodobě jsou ve sporu centrální moc španělská s mocí Katalánska. (rof a M. Broszat: Uchopení moci)
Podobně se chystá kočírovat "své" státy i Valné shromáždění OSN. Po přijetí Globálního zákona o migraci místo demokraticky ustavené moci "vyspělých států" mají ekonomickou migraci organizovat a migranty šibovat nadnárodní a neziskové organizace na přání zaměstnavatelů. (rof)
Ovládnutí institucí předvedené bolševiky na východě zopakovala na západě Nová levice. Politolog doktor Zdeněk Zbořil varoval, že i "Sobotkovo vedení ČSSD pracovalo systematicky krok za krokem na uchvácení moci ve státě a nezanedbávalo ani kontrolu nad silovými ministerstvy, v čemž jim pomáhala naivita některých ministrů koaliční vlády." (rof)
Lídři nejen ČSSD se sice nechávají volit jako zástupci lidu, ale podle Američana Erika Besta ČSSD je spíše ČSSD a.s., jsou za ní zájmy různých podnikatelů, právníků a lobbistů. Podle dr. Zbořila podobně v Německu si volební vítězství Angely Merkelové ohlídá mocensky a ekonomicky silná společenská třída. (rof)
Bývalý americký viceprezident Albert Gore v rozhovoru pro Frankfurter Rundschau řekl, že korporace získaly nezdravou moc nad politickým rozhodovacím procesem, a naši demokracii hackovali dřív než Putin. Ač před několika desítkami let i německý filozof Jürgen Habermas varoval před nebezpečím "návratu společnosti k feudálnímu systému", "právě to se nyní děje, bohatí využívají své bohatství k získání politické moci. Musíme vrátit obyčejným občanům schopnost zapojit logiku a rozum, aby mohli ovlivňovat politický proces,"
Proměna Evropy masovou migrací i likvidace památek amerického boje Jihu proti Severu, má zjevně společné prvky s děním za vlády bolševiků, fašistů, nacistů. Jsou rozráženy komunity, které se proti centrální moci vzpouzely a omezovaly ji - evropské národy a Jižané v Americe. Ač Jižané tehdy bojovali především proti snaze Severu posílit centrální moc, podle dnešních aktivistů Jih chtěl utlačovat černou menšinu. (rof)
I dnešní Češi jsou vychováváni, aby si zvykli na komandování. Zákonodárci přijímající antidiskriminační zákony mj. zorganizovali diskriminaci kuřáků; kteří jako hosté v pohostinstvích i jinde mají své vášni podléhat na dešti, sněhu i mraze. Nevzepřeli se restauratéři, když po komandu pro kuřáky vybudovat stavebně oddělený prostor investice znehodnotil povel ani ve stavebně odděleném prostoru se kouřit nebude. Nevzepřeli se ani kuřáci, ba ani majitelé bytů, jimž komandování znehodnotilo byt oknem vnikajícím hlukem a kouřem od ven vyhnaných kuřáků. (rof)

Komandu se vzepřela část mladé generace. Komandovat začala "elita" fotbalových funkcionářů rozhodnutím, že když se někdo z fandů ostravského Baníku zachoval jako lotr, může následovat kolektivní trest pro Baník a jeho fandy - zakázala fandům Baníku podpořit svůj klub na stadionu v Plzni. "Elitě" se vzepřeli lidé v Baníku (odvolali se) i fandové Plzně (pozvali "protivníky" k sobě). Na plzeňském stadionu se pak objevily transparenty "Před staďákem stovky lidí, na něm prázdný sektory? Český fotbal pro blázny" i vzkaz "elitě": "Bráno vaší optikou: Když jste měli za předsedu LOTRA, měli byste sedět VŠICHNI". (rof)